Altkom Akademia - Szkolenia i kursy informatyczne
 

zadzwoń

infolinia edukacyjna

801 25 85 66

Firma szkoleniowa Altkom Akademia
 • (54)
 • (42)
 • (23)
 • (13)
 • (13)
 • (14)
 • (23)
 • (5)
 • (20)
 • (17)
 • (9)
 • (9)
 • (7)
 • (13)
 • (4)
 • (31)
 • (9)
 • (19)
 • (6)
 • (6)
 • (13)
 • (9)
 • (7)
 • (17)
 • (10)
 • (3)
 • (8)
 • (1)
 • (4)
 • (453)
 • (61)
 • (21)
 • (22)
 • (3)
 • (18)
 • (64)
 • (39)
 • (8)
 • (5)
 • (7)
 • (6)
 • (290)
 • (25)
 • (218)
 • (10)
 • (20)
 • (17)
 • (5)
 • (76)
 • (27)
 • (16)
 • (15)
 • (7)
 • (2)
 • (11)
 • (8)
 • (534)
 • (414)
 • (206)
 • (20)
 • (114)
 • (10)
 • (10)
 • (30)
 • (7)
 • (3)
 • (4)
 • (115)
 • (46)
 • (5)
 • (5)
 • (52)
 • (13)
 • (22)
 • (19)
 • (2)
 • (8)
 • (5)
Powrót

Bony Edukacyjne

Regulamin realizacji bonów edukacyjnych ważny od dnia 22.12.2011 r.

I. Warunki ogólne

 1. Bony Edukacyjne są "znakami" upoważniającymi Posiadacza Bonu do ich wymiany na szkolenia otwarte dostępne w Altkom Akademia S.A.
 2. Emitentem Bonów Edukacyjnych jest Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.
 3. Dystrybucja bonów odbywa się wyłącznie poprzez Altkom Akademię S.A. i jej ośrodki oraz podmioty wskazane w Załączniku do regulaminu
 4. Bony Edukacyjne posiadają wartość 500 złotych i stanowią ekwiwalent kwoty pieniężnej 500 złotych, którą można wykorzystać do zapłaty lub częściowej zapłaty za wybrane szkolenie otwarte w zależności od wartości cennikowej szkolenia.
 5. Bony Edukacyjne wystawiane są w dwóch wariantach: imiennie lub na Okaziciela, przy czym Bon imienny może zostać zrealizowany wyłącznie przez osobę, na którą został wystawiony.
 6. Bony Edukacyjne nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 7. Bony Edukacyjne nie mogą być przedmiotem handlu.
 8. Altkom Akademia S.A. nie ponosi odpowiedzialności za Bony Edukacyjne, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Posiadaczowi.
 9. Posiadaczowi Bonu Edukacyjnego nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Altkom Akademii S.A. z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Edukacyjnego.

II. Okres ważności i sposób realizacji

 1. Jedynym akceptantem Bonów Edukacyjnych jest Altkom Akademia S.A.
 2. Bon Edukacyjny należy aktywować w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania, poprzez panel aktywacji dostępny na stronie http://bony.altkom.pl. Aktywowany Bon pozostanie ważny do daty określonej na otrzymanym Bonie.
 3. Data ważności Bonu oznacza ostatni dzień, w którym można dokonać opłaty za szkolenie otwarte, przy czym termin realizacji szkolenia otwartego może być późniejszy niż data ważności bonu. Po upływie tego terminu Bon Edukacyjny nie może zostać zrealizowany.
 4. Altkom Akademia S.A. przyjmuje do realizacji wyłącznie oryginalne Bony Edukacyjne, opatrzone pieczęcią i z określonym terminem ważności, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
 5. Bonów Edukacyjnych nie można ze sobą łączyć – pojedynczy Bon może być wykorzystany do zapłaty za jedno miejsce na jednym szkoleniu otwartym.
 6. Posiadacz Bonu sam dokonuje wyboru zajęć, za które chce zapłacić przy pomocy Bonu przy czym zapisy na szkolenia otwarte realizowane są zgodnie z Warunkami Ogólnymi realizacji szkoleń przyjętymi w Altkom Akademii S.A.
 7. Altkom Akademia S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy zapisu na wybrane przez posiadacza Bonu szkolenie otwarte, np. w przypadku braku miejsc w wybranych grupach. W takim przypadku Altkom Akademia S.A. zaproponuje Posiadaczowi Bonu edukacyjnego inny termin, w którym będzie on mógł zrealizować Bon edukacyjny, a w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia ważności Bonu.
 8. Przy realizacji Bonów Edukacyjnych, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż wartość nominalna posiadanych Bonów.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, na podstawie faktury VAT, gdy wartość wybranego szkolenia otwartego jest wyższa niż wartość nominalna posiadanego Bonu Edukacyjnego.
 10. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury VAT pomniejszonej o wartość Bonu, jest zwrócenie posiadanego Bonu Edukacyjnego w pierwszym dniu zajęć, w recepcji ośrodka, w którym realizowane jest szkolenie.
 11. Wykorzystanie bonu jest możliwe przy wyborze szkolenia za min. 1 000 zł.
 12. Bony edukacyjne nie mogą być wykorzystane do zapłaty za szkolenia oferowane w ramach promocji.
 13. Bony edukacyjne nie łączą się z innymi rabatami.

III. Postanowienia końcowe

 1. Użycie Bonu edukacyjnego oznacza akceptację treści Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www. altkom.pl oraz w siedzibie Altkom Akademii S.A.
 4. Altkom Akademia S.A. ma obowiązek przekazania Posiadaczowi Bonu aktualnego Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
 5. Altkom Akademia S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Emitenta, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w siedzibie Altkom Akademii S.A. oraz na stronie internetowej www.altkomakademia.pl.
Kursy i szkolenia - Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

Rewolucja Agile wzbogaca tradycyjne metody zarządzania projektami

Wraz z ruchem Scrum, wywodzącym się z Agile i będącym najpopularniejszą implementacją filozofii Agile, idzie rewolucja nazwana Agile. Scrum to implementacja Agile, ale rozprzestrzenia się w odmienny sposób – mówi o niej management i wyższe kierownictwo firm. Często powołuje się na doświadczenia automotive i nawołuje do zmian globalnych w zarządzaniu projektami.

Dalej

Języki programowania, których warto się nauczyć

Na świecie jest obecnie 300 języków programowania. Którego z nich warto się nauczyć? Wybór nie jest łatwą decyzją. Pomocne może byś śledzenie trendów na rynku IT. Najlepiej zacząć od przejrzenia ogłoszeń o pracę. W ten sposób dowiesz się jakich umiejętności szukają pracodawcy. Na otrzymaną w ten sposób listę, nałóż specyfikę branży w jakiej pracujesz lub chciałbyś pracować.

Dalej

Katalog szkoleń »

Projekty EFS

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) prowadzimy ponad 40 ogólnopolskich i regionalnych projektów szkoleniowych - otwartych i dedykowanych konkretnym Klientom.

Dalej

Ścieżki certyfikacyjne

Międzynarodowe certyfikaty są uznaną formą potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych (...) Wymagania warunkujące uzyskanie certyfikatu określają autoryzujące go organizacje...

Dalej

Seminaria i konferencje

Problemowe ujęcie tematów, obiektywizm, wysoki poziom merytoryczny, spotkania ze specjalistami, ciekawe dyskusje to wizytówka naszych seminariów. Każde seminarium składa się z części...

Dalej

Akademia .6 Stron Sukcesu

Szkolenia rozwijające osobiste i społeczne kompetencje pracowników oraz wartości, którymi się kierują.

Dalej
« »
Novell - Firma szkoleniowa VMware - Firma szkoleniowa SAP - Firma szkoleniowa AgilePM - Firma szkoleniowa Cisco - Firma szkoleniowa Microsoft - Szkolenia certyfikowane Red Hat - Firma szkoleniowa PRINCE2 - Szkolenia autoryzowane Global Knowledge / IBM Business Partner - Firma szkoleniowa ITIL - Firma szkoleniowa CIMA - Firma szkoleniowa Ubuntu - Firma szkoleniowa M_O_R - Firma szkoleniowa
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej.
G+
FB